Sachsska barn- och ungdomssjukhuset - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Hospital & Health Care · Stockholm
Website: www.sodersjukhuset.se

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är en del av Södersjukhuset och vi erbjuder modern och kvalificerad akut- och specialistv ... ård till barn och ungdomar. Våra patienter och medarbetare har olika bakgrunder och kompetenser och alla oavsett t ex socioekonomi och etnicitet är välkomna hos oss. Vi får höga betyg på bemötande och anser oss vara Stockholms mest familjära barn- och ungdomssjukhus! FN:s konvention om barnets rättigheter ligger som grund i hela vår verksamhet och vi lyssnar gärna in åsikter som våra unga patienter och deras föräldrar har. Vi hanterar de flesta specialistområden inom barn- och ungdomsmedicin samt viss kirurgi och ortopedi. Vi har avdelningar för både akut och planerad vård, neonatalavdelningar och specialistmottagningar för öppenvård. Vår akutmottagning tar emot drygt 30 000 besökare årligen. Vi vårdar ca 5000 inneliggande barn och har ca 80 000 besök årligen i öppenvården på våra specialistmottagningar inne på sjukhuset och på externa barn- och ungdomsmottagningar i Farsta, Handen och Nacka. Vi är även närvarande vid flera av de ca 8 500 förlossningar som sker årligen på Södersjukhuset och undersöker alla nyfödda. read more

Competitor Description Similarity

Loading..