Rijnstad - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Rijnstad

Civic & Social Organization · Arnhem, Gelderland
Website: www.rijnstad.nl

Rijnstad is een brede welzijnsorganisatie. Onze maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden helpen Arnhemmers die probleme ... n hebben in hun relaties of met financiële zaken worstelen. Ook zet Rijnstad in een groot deel van de stad activiteiten op voor een uiteenlopende groep mensen. Voor peuters, kinderen, jongeren en volwassenen, van Nederlandstalig tot (van oorsprong) anderstalig. Bijvoorbeeld activiteiten in een wijkcentrum waarmee we de saamhorigheid in een buurt willen versterken. Of stedelijk projecten zoals poppodium Willemeen of Buurtbemiddeling. Vanuit dertig locaties werken ongeveer twaalfhonderd vrijwilligers en driehonderd beroepskrachten. Samen willen we zoveel mogelijk mensen stimuleren een actieve rol te spelen in hun eigen wijk of in de stad. read more

Competitor Description Similarity

Loading..