Renishaw Nordic - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Renishaw Nordic

Industrial Automation · Stäket, Stockholm County
Website: www.renishaw.se

Renishaw är ett av världens ledande företag för konstruktions- och vetenskapsteknologi, med expertis inom precisionsmätning o ... ch hälsovård. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster som används inom så olika användningsområden som tillverkning av jetmotorer och vindkraftverk, tandvård och hjärnkirurgi. Vi är också världsledande inom området additiv tillverkning (som också kallas 3D-utskrift), där de konstruerar och tillverkar industriella maskiner som ”skriver ut” detaljer från metallpulver. Renishaw-gruppen har just nu 80 kontor i 36 länder, med fler än 5 000 anställda, av vilka fler än 3 000 personer är anställda i Storbritannien. Det mesta av företagets F&U och tillverkning utförs i Storbritannien, och för året som avslutades i juni 2018 nådde Renishaw en försäljning på 611,5 miljoner £, av vilket 95 % var export. Företagets största marknader är Kina, USA, Tyskland och Japan. read more

Competitor Description Similarity

Loading..