REITAN AS - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

REITAN AS

Retail · Trondheim
Website: reitan.no

REITANs visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN er et holdingselskap som utøver aktivt eierskap gjen ... nom selvstendige forretningsområder. Som eier bidrar vi med å videreutvikle selskapene gjennom å være en pådriver i arbeidet med strategi, struktur, kultur og finansielle standarder. Vi har virksomhet i syv land i Norden og Baltikum, og omfatter tre forretningsområder: REITAN HANDEL, REITAN EIENDOM og REITAN KAPITAL. Vår oppgave er å bygge flest mulig vinnere, skape en robust virksomhet og bidra til fellesskapet. I REITAN jobber vi hver dag for å være «verdens beste» eier, noe som krever fokus på logiske og effektive selskapsstrukturer, bygging av en sterk bedriftskultur og etablering av solide finansielle standarder. read more

Competitor Description Similarity

Loading..