Region Västerbotten - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Region Västerbotten

Hospital & Health Care · Umeå, Västerbotten
Website: regionvasterbotten.se

Den 1 januari 2019 gick Västerbottens läns landsting och regionförbundet Region Västerbotten samman och bildade en gemensam o ... rganisation, Region Västerbotten. En organisation med ansvar för vård, hälsa och utveckling. Vi tycker att vi har världens bästa medarbetare, men vi behöver bli fler! i kommer de närmaste åren att behöva rekrytera inom många yrkesgrupper. Region Västerbotten är en stor, trygg och modern arbetsgivare. Utvecklingsmöjligheterna är många och vi arbetar aktivt med kompetensutveckling av alla våra medarbetare, både individuellt och för olika yrkesgrupper. Vi drivs av att Västerbotten ska var en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. På regionens webbplats, regionvasterbotten.se hittar du information om hur det är att jobba i regionen, vilka lediga jobb som finns och hur du kan utvecklas hos oss. -------------------------------------------------------------------- Sedan 2018 finns en ny förordning som heter GDPR som medför ett ännu starkare skydd för dina personuppgifter. Vi värnar om dina personuppgifter och arbetar med våra processer och vår dokumentation för att leva upp till kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Som ett led i detta arbete har vi en ny integritetspolicy för att du ska kunna få insyn i hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs vår integritetspolicy här: regionvasterbotten.se/gdpr read more

Competitor Description Similarity

Loading..