Region Hovedstadens Psykiatri - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Region Hovedstadens Psykiatri

Hospital & Health Care · København Ø., Danmark
Website: www.psykiatri-regionh.dk

Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi behandler årligt ca. 50.000 børn og voksne med ps ... ykiske sygdomme som skizofreni, depression og personlighedsforstyrrelser - det svarer til cirka 40 procent af den samlede psykiatriske behandling i Danmark. Psykiatrien arbejder for at tilbyde en bred vifte af behandlingstilbud og har samtidig fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats. Patienten er i centrum for al undersøgelse og behandling i psykiatrien. Vores behandlingstilbud, bliver derfor tilpasset patienterne med respekt for den enkeltes diagnose og egen recoveryproces – en proces, hvor mennesker med psykisk sygdom kan komme sig helt eller delvist. read more

Competitor Description Similarity

Loading..