RDDI (Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding) - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

RDDI (Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding)

Government Relations ยท Den Haag
Website: www.informatiehuishouding.nl

Het Rijk werkt aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding waarbij het gaat om de opslag, het beheer en de verstrekki ... ng van gegevens binnen rijksorganisaties. Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding, RDDI, ondersteunt de rijksoverheid de digitale informatiehuishouding op orde te brengen en duurzaam toegankelijk te maken. read more

Competitor Description Similarity

Loading..