Radiotherapiecentrum West - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Radiotherapiecentrum West

Hospital & Health Care · Den Haag
Website: www.rcwest.nl

De Centrale Bestralingsafdeling van Medisch Centrum Haaglanden en de afdeling Radiotherapie van het HagaZiekenhuis, beide in ... Den Haag, bundelen sinds 1 januari 2010 hun krachten onder de naam Radiotherapiecentrum West (RCWEST). RCWEST heeft twee bestralingslocaties en daarnaast nog 4 locaties waar alleen polikliniekafspraken plaatsvinden. Deze structurele samenwerking legt de basis voor een optimale kwaliteit van zorg voor de patiënt met kanker. De concentratie van bepaalde behandelingen zorgt voor een groter aantal te behandelen patiënten per locatie, wat een verhoging van de kwaliteit oplevert. read more

Competitor Description Similarity

Loading..