Radiotelevisión Valenciana - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Radiotelevisión Valenciana

Broadcast Media · Burjassot, València
Website: www.rtvv.es

L'estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana possibilita la creació d'uns mitjans de comunicació socials destinats a fome ... ntar la intercomunicació entre valencians i a potenciar la seua identitat cultural i lingüística. En el mes de juliol de 1984, les Corts aprovaren la llei de Creació de Radiotelevisió Valenciana, instrument necessari per a dur a la pràctica un dels projectes més compartits i esperats pels diversos sectors socials i polítics de la Comunitat. El 10 de març de 1987 es van iniciar les obres d' infraestructura del Centre de Producció de Programes de Canal 9 - Televisió Valenciana, ubicat a Burjassot, als voltants de la ciutat de València, com també les instal·lacions de Canal 9 ràdio. En el mes de març de 1988 es va constituir el Consell d'Administració de RTVV. El Consell està format per onze membres designats, segons la Llei de Creació de l'Ens, per les Corts Valencianes, i la durada del seu mandat coincideix amb la de la legislatura corresponent. Per l'abril del mateix any, el Consell d'Administració va proposar al Consell de la Generalitat Valenciana el nomenament del primer Director General de l'Ens. read more

Competitor Description Similarity

Loading..