Prifysgol Glyndwr Wrecsam - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Higher Education · Wrecsam, Cymru
Website: www.glyndwr.ac.uk

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn brifysgol ifanc, mentrus a llewyrchus yng ngogledd-ddwyrain Cymru. Rydym yn cynnig detholiad ... eang o gyrsiau i fyfyrwyr sy’n fodern ac yn gysylltiedig â diwydiant a dewisiadau astudio ar draws toreth o feysydd pwnc sydd â’r bwriad o’u paratoi’n llawn ar gyfer eu gyrfa ddelfrydol. Gan gyfuno cyfleusterau cyfoes â hanes adeiladau rhestredig Gradd II, mae’r Brifysgol yn lle gwych i astudio, dysgu a byw. O’n Canolfan ar gyfer y Diwydiannau Creadigol, lleoliad pwrpasol Canolfan Plant, Teuluoedd a’r Gymdeithas i’n hysgol gelf a dylunio adnabyddus, rydym yn ymrwymedig i ddarparu amgylchedd dysgu difyr ac ysbrydoledig. Mae ein prif gampws wedi’i leoli bum munud i ffwrdd o ganol Wrecsam, mewn lleoliad perffaith ochr yn ochr â chysylltiadau cludiant ardderchog i’r dref ac oddi yno. Mae gennym gampysau hefyd yn Llaneurgain a Llanelwy. read more

Competitor Description Similarity

Loading..