Praktikertjänst Ultragyn - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Praktikertjänst Ultragyn

Hospital & Health Care · Stockholm
Website: www.praktikertjanst.se

Ultragyn är en av landets ledande vårdgivare inom gynekologi och obstetrik med över 100 000 öppenvårdsbesök, varav ca 50 000 ... på gynmottagningarna samt 3 800 operationer 2017. Vi finns på Läkarhuset Odenplan, Sophiahemmet och i Mood-gallerian tillsammans med BB Family City och vårat 100 medarbetare arbetar med gynekologisk öppenvård, öppen- och slutenvårdskirurgi, gynekologiska- och obstetriska ultraljud, medicinska- och kirurgiska aborter samt mödravård. read more

Competitor Description Similarity

Loading..