Pohjois-Karjalan Sähkö Oy - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Consumer Services · Joensuu, Eastern Finland
Website: www.pks.fi

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) on energia-alan palveluyritys, joka tuottaa ja kehittää energiapalveluja, joiden avulla asiak ... kaat voivat helpommin hallita omaa energian käyttöään ja kustannuksiaan. Liiketoiminta koostuu kolmesta yksiköstä, joista Sähköliiketoiminta vastaa sähkön tuotannosta ja hankinnasta sekä sähkön myynnistä koko Suomeen. PKS Sähkönsiirto Oy vastaa sähköverkon rakentamisesta sekä kunnossapidosta Pohjois-Karjalassa ja itäisessä Savossa. Verkostourakointia harjoittaa siihen erikoistunut urakointiyhtiömme Enerke Oy. Pääkonttorimme sijaitsee Joensuussa. read more

Competitor Description Similarity

Loading..