POBOS - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

POBOS

Mental Health Care · Temse
Website: www.pobos.be

POBOS profileert zich sinds 1990 als het adviescentrum voor welzijnszorg en organiseert adequate hulp na schokkende gebeurten ... issen en bij psychosociale problemen. Dankzij een nationaal netwerk van zo’n 130 ervaren psychologen/psychotherapeuten en professionele maatschappelijk werkers, biedt POBOS een uniek aanbod van diensten aan met als doel het welzijn van mensen op de werkvloer en in de privésfeer te verbeteren. Naast de freelance hulpverleners die, afhankelijk van de aanmeldingsreden en/of de aard van de opdracht, breed inzetbaar zijn, telt POBOS zes vaste medewerkers. Depuis 1990, POBOS se profile comme le bureau-conseil en matière de bien-être et met en place une aide adéquate à la suite d’événements traumatisants et dans le cas de problèmes psychosociaux. Fort d’un réseau national de 130 psychologues/psychothérapeutes expérimentés et d'assistants sociaux professionnels, POBOS propose une offre de services uniques visant à améliorer le bien-être des personnes sur le lieu de travail ou dans la sphère privée. En parallèle aux intervenants indépendants largement disponibles en fonction du motif de la notification et/ou de la nature de la mission, POBOS emploie également six collaborateurs fixes. read more

Competitor Description Similarity

Loading..