Pleincollege Nuenen - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Pleincollege Nuenen

Primary/Secondary Education ยท Nuenen, Noord-Brabant
Website: www.pleincollegenuenen.nl

Pleincollege Nuenen (PCN) is een vmbo-brede school voor leerlingen van de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, theoret ... ische en gemengde leerweg. De sectoren en sectorgerichte vakken: - Handel & Administratie - Zorg & Welzijn - Dienstverlening & Commercie (Theater) read more

Competitor Description Similarity

Loading..