Pius X-College - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Pius X-College

Education Management ยท Bladel
Website: www.piusx-college.nl

Op het Pius X-college treffen we een open cultuur aan waarin iedere leerling telt, waarin men naar elkaar omziet en bereid is ... voor zwakkere leerlingen extra voorzieningen te treffen. Deze grondslag is bepalend voor het aanbod; katholiek onderwijs wil dienstbaar zijn aan de leerling, aan de ouders en aan de samenleving. Het eigene van katholiek onderwijs wordt vooral bepaald door de inrpiratie die mensen putten voor hun dagelijks werk uit het Evangelie en de traditie. Het kleurt hun visie op de omgang met de leerlingen, met ouders en met de samenleving. Werken met kinderen aan hun groei, is op een bijzondere wijze uitdrukking geven aan naastenliefde; er is verscheidenheid en onderscheiding. Er is ruimte voor vergeving; spiritualiteit en gemeenschapszin zijn voelbaar. Er is aandacht en zorg, authenticiteit en communicatie. read more

Competitor Description Similarity

Loading..