PharMed Mondzorg - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

PharMed Mondzorg

Hospital & Health Care · Eindhoven
Website: www.pharmedmondzorg.nl

In de zomer van 2017 is PharMed Mondzorg gestart met een vernieuwend praktijkmodel in de mondzorg. Tandarts en PharMed trekke ... n gezamenlijk op vanuit de coöperatieve gedachte dat gezamenlijke schaalvoordelen met lokaal ondernemerschap de sleutel zijn tot de beste mondzorgpraktijken. Iedere praktijk houdt zijn eigen identiteit en houdt of krijgt zijn eigen lokale ondernemer, maar wordt ontzorgd door en profiteert mee van de coöperatie en haar schaalvoordelen en efficiëntie. De tandarts staat centraal en kan zich focussen op de mondzorg door de ondersteuning en begeleiding van PharMed op alle overige bedrijfsonderdelen. De mate waarin verschilt van praktijk tot praktijk en is maatwerk. Dat is juist onze kracht: inspelen op lokale behoeftes en wensen. read more

Competitor Description Similarity

Loading..