Parke Euskadi / Euskadiko parke teknologikoak - Parques tecnológicos de Euskadi - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Parke Euskadi / Euskadiko parke teknologikoak - Parques tecnológicos de Euskadi

Information Services · Zamudio, País Vasco / Euskadi
Website: www.parke.eus

Parke teknologikoen MISIOA da Euskadin berrikuntzaren eta garapen teknologikoaren eragile katalizatzaile izatea, enpresen, te ... knologia-zentroen eta unibertsitateen artean jakintza-trukea eta transferentzia teknologikoa bideratuz eta lagunduz, enpresa berritzaileak sortzea eta haztea bultzatuz, eta kalitatezko espazio eta instalazioak eta balio erantsia duten zerbitzuak modu jasangarrian eskainita. ---- La MISIÓN de los parques tecnológicos es ser agentes catalizadores de la innovación y el desarrollo tecnológico en Euskadi favoreciendo el intercambio de conocimiento y la transferencia tecnológica entre empresas, centros tecnológicos y universidades, impulsando la creación y el crecimiento de empresas innovadoras y ofreciendo espacios e instalaciones de calidad y servicios de valor añadido de manera sostenible. read more

Competitor Description Similarity

Loading..