Oslo tingrett - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Oslo tingrett

Judiciary · OSLO
Website: www.domstol.no

Oslo tingrett er landets største domstol med ca 100 dommere og dommerfullmektiger og 115 saksbehandlere og administrativt ans ... atte. Vi holder til i Oslo tinghus. Domstolen ledes av sorenskriver og er inndelt i 8 rettsavdelinger og en administrasjonsavdeling. Oslo tingrett behandler hvert år ca 2500 sivile saker og 13 000 straffesaker. Vi legger vekt på høy kvalitet, effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester. read more

Competitor Description Similarity

Loading..