OPAK AS - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

OPAK AS

Construction · Oslo, Norge
Website: www.opak.no

Vi vet at våre råd har stor betydning. Derfor strekker vi oss alltid for å sikre at leveransen til kunden er den aller beste, ... en holdning som er grunnleggende i OPAKs kultur. OPAK er en kunnskapsbedrift som yter tverrfaglig rådgivning med høy kompetanse til bygg-, anlegg- og eiendomsmarkedene. Våre kjerneytelser er prosjektledelse, byggeledelse, leietakerbistand, anskaffelser, konseptvalgutredning, usikkerhetsanalyser, byggfaglig spesialrådgivning, skadevurderinger, tilstandskartlegging, arealoppmåling, eiendomsrådgivning, plan- og byggesak, uavhengig kontroll, samt energi-, miljø, KS- og SHA-rådgivning. OPAKs samlede kompetanse er bredt sammensatt fra ulike fag- og virksomhetsområder. Vi tror at medarbeidere som føler seg faglig trygge blir de stødigste rådgiverne. For å skape et solid miljø for vekst og læring følges alle medarbeidere tett opp. Vi går aldri på akkord med egen faglighet, og viser igjen og igjen at vi leverer kvalitet. Det gir oss rom til å velge blant de mest spennende oppdragene. Interessert i en karriere hos OPAK? Les mer her: https://www.opak.no/jobb/ read more

Competitor Description Similarity

Loading..