Online Fulfillment Sverige AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Online Fulfillment Sverige AB

Marketing and Advertising · Lund
Website: www.onlinesverige.se

Online creates valuable dialogues between companies and people. Since 1993, we have built tens of millions of relationships b ... etween our clients and their customers through telemarketing, customer service, booking meetings and more. We help companies build customer loyalty and increase sales by combining the right technology, people and skills at the right time in each customer interaction, regardless of the channel. From the outset Online quickly established a reputation for being reliable, accessible and initiative. We protect client interests through well organized infrastructure and a high degree of innovation. A company's success depends on the strength of it's customer relationships. Online helps you initiate, build and strengthen them, in both the short and long term. Online skapar värdefulla dialoger mellan företag och människor. Vi har sedan 1993 skapat tiotals miljoner relationer mellan våra uppdragsgivare och deras kunder genom telemarketing, kundservice, mötesbokning med mera. Vi hjälper företag att bygga kundlojalitet och öka sin försäljning genom att kombinera rätt teknik, rätt människor och rätt kompetens i alla kunddialoger vid rätt tillfälle, oavsett kanal. Vi bevisar det genom att sedan starten vara pålitliga, tillgängliga och initiativtagande och värna om uppdragsgivarens intressen genom en välorganiserad infrastruktur och organisation med hög innovationsgrad. Alla företag har kundrelationer. Och Online hjälper dig att bygga och behålla dem. read more

Competitor Description Similarity

Loading..