One Agency Sweden AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

One Agency Sweden AB

Information Technology and Services · Stockholm
Website: www.oneagency.se

One Agency är ett kulturstarkt konsultbolag med starkt fokus på IT. Vi fokuserar på de personliga egenskaperna hos våra konsu ... lter, som alla är DOER:s, och vår strategiska plan är att göra saker. Alla medarbetare på One Agency är till själ och hjärta människokännare och kommunikativa personer som brinner för att göra kunden fullständigt nöjd . Vi är alla DOER:s med otroligt mycket energi. Vi duckar varken för problem eller utmaningar, utan tar tag i dem när de dyker upp. Vi vill locka till oss fler likasinnade personer som lever våra värderingar och som på sikt vill växa som personer och ledare. read more

Competitor Description Similarity

Loading..