Nordsjællands Park & Vej - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Nordsjællands Park & Vej

Civic & Social Organization · Kvistgård, Hovedstaden
Website: nspv.dk

Nordsjællands Park & Vej er oprettet pr. 1. januar 2014 som en sammenlægning af Fredensborg og Helsingør Kommuners Park- og v ... ejafdelinger. Kommunalbestyrelserne i de to kommuner har i forbindelse med vedtagelsen af fællesskabet udtalt: ”Det er vigtigt at sikre den bedst mulige service for vores borgere indenfor de rammer som besluttes i de to byråd.” Vi tror, at det bedst opnås ved at sikre en kommunal indflydelse på opgaverne i en fælles kommunal organisation. Derved bevares viden om opgaverne i kommunalt regi, og derved sikres en stor grad af fleksibilitet i udførelsen af opgaverne. Kommunerne beslutter hver for sig deres serviceniveau, og forventer at opgaven varetages så effektivt som muligt. Dermed er det også forventningen, at den nye fælles organisation er mere effektiv, end hvis opgaverne udføres hver for sig. Det er vigtigt for begge kommuner, at bevare den store faglighed, der kendetegner vores ansatte i dag. Deres kompetencer skal fortsat udvikles til gavn for god og effektiv varetagelse af opgaverne. Nordsjællands Park & Vej består af ca. 135 dygtige og erfarne medarbejdere med stort lokalkendskab. Derudover anvender vi lokale entreprenører og underleverandører til en række opgaver, hvor egne ressourcer og kompetencer ikke slår til, eller hvor opgaverne ikke kan løses af os selv til den økonomisk mest fordelagtige pris. Nordsjællands Park & Vej er underlagt kommunalfuldmagten og løser ikke opgaver for private, herunder borgere, virksomheder, grundejerforeninger eller lignende. read more

Competitor Description Similarity

Loading..