Nordiskt vägforum NVF - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Nordiskt vägforum NVF

International Affairs · København
Website: www.nvfnorden.org

Nordisk Vejforum (NVF) er et branchesamarbejdet med medlemmer fra både den private sektor og den offentlige sektor i Finland, ... Norge, Færøerne, Island, Sverige og Danmark. Formålet med NVF er at fremme vidensdeling indenfor veje, vejtrafik- og vejtransportområde. NVF's vision er "Kompetencer uden grænser". Arbejdet i NVF sker i fireårsperioder, som afsluttes med en kongres. Medlemslandene i NVF skiftet til at lede NVF og i perioden 2020-2024 er Danmark det ledende land. Hvert land har en national afdeling som er tilknyttet til forbundet. NVF ledes af forbundsstyrrelsen, som består af formænd og næstformænd, samt sekretærer i de nationale afdelinger. Arbejdet i NVF sker igennem arbejdsgrupper og ad-hoc grupper. Hver arbejdsgruppe har en formand, en næstformand samt en sekretær. Formand- og næstformand rollerne fordeles mellem landende. read more

Competitor Description Similarity

Loading..