NIMAB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

NIMAB

Construction · Sjöbo, Skåne
Website: www.nimab.se

NIMAB Entreprenad AB bygger och utvecklar husbyggnadsentreprenader i södra Skåne. Tillsammans med våra kunder finner vi de bä ... sta lösningarna i tidigt skede. Vi är en entreprenör med lokal marknadskännedom som har kärnkompetenser inom bland annat platsgjutna betongstommar. Likväl som vi tror på långa och nära samarbeten med våra kunder, så ser vi det som viktigt att ha en stor del egna medarbetare, för att kunna utveckla erfarenhet och stort engagemang i våra projekt. Vi en del av den internationella koncernen STRABAG med 73000 medarbetare, där vi har tillgång till omfattande tekniskt kunnande och finansiell styrka. Med mottot TEAMS Work speglar vi vår målsättning och tradition att verka för ett nära samarbete med våra kunder, med stort personligt engagemang. Vi uppnår mer för våra kunder om vi tillsammans kombinerar våra styrkor, erfarenhet och våra idéer. NIMAB Support AB levererar byggservicetjänster, plåt- och ROTarbeten med mycket gott renommé. Samtidigt hanterar NIMAB Support AB även våra garantiarbeten. Totalt inom NIMAB är vi 175 medarbetare med kontor i Sjöbo och Malmö. read more

Competitor Description Similarity

Loading..