New Life AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

New Life AB

Human Resources · Årsta, Sverige
Website: www.newlife.se

New Life Assistans AB är ett serviceföretag för personer som är berättigade till personlig assistans inom LASS och LSS. Vi st ... artade verksamheten i maj 2010 och idag hjälper vi omkring 50 kunder i Sverige till ett bättre liv. Hos oss arbetar även personer med egna erfarenheter av att ha barn med funktionshinder. Vår grundläggande idé är att tro på att alla människor har en inneboende kraft och förmåga att kunna påverka sina livsvillkor. New Life Assistans AB är starkt präglat av trevliga och ambitiösa medarbetare, idag ca 150 st. Vi finns för att kunna arbeta med människor som har funktionsnedsättningar, se till att värden som självbestämmande, valfrihet, brukarinflytande, jämlikhet, respekt för den enskildes integritet och och att ha full delaktighet i samhället, ska bli verklighet. Hög kvalitet är en självklarhet vår verksamhet, vilket b.l.a betyder att vi bara åtar oss ärenden där vi är övertygade om att vi kan utföra uppdraget på ett professionellt sätt. New Life Assistans AB: s verksamhet kännetecknas av kvalité då vi har stora krav, på tillgänglighet, personligt bemötande och ett stort engagemang. En av våra viktigaste uppgifter som assistansbolag är att rekrytera, anställa och utbilda personal utifrån de behov som våra uppdragsgivare har. Hos oss är inget assistansuppdrag det andra likt. New Life Assistans AB jobbar oupphörligt för att kunna ge våra kunder den bästa assistansen. New Life Assistans AB har en bred kunskapsbas inom relevant lagstiftning, ekonomi och sociala frågor och arbetar effektivt med hög tillgänglighet för våra kunders och anställdas trygghet. Vill du veta mer eller boka in ett möte, kontakta oss genom att fylla i ett kontaktformulär eller genom att ringa eller e-maila oss på kontaktuppgifterna nedan. 020-12 12 44 info@newlifassistans.se read more

Competitor Description Similarity

Loading..