Nederlandse Officieren Vereniging - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Nederlandse Officieren Vereniging

Defense & Space · The Hague, South Holland
Website: www.nederlandseofficierenvereniging.nl

De Nederlandse Officieren Vereniging is een herkenbare beroepsvereniging voor alle officieren van de krijgsmacht (aspirant, a ... ctief, postactief en gepensioneerd) die waakt over de collectieve en individuele - materiële en immateriële - belangen van alle leden en nagelaten relaties en die fungeert als platform voor de beroepsgroep om invulling te geven aan verantwoordelijkheden die bij de professie behoren, zoals het onderling delen van kennis en ervaring, het geven van een professionele mening over de krijgsmacht-organisatie en diens werkwijze, en het meedenken over aspecten van vrede en veiligheid.” read more

Competitor Description Similarity

Loading..