Nederlands Instituut voor Register Valuators - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Nederlands Instituut voor Register Valuators

Financial Services · Oosterhout, North Brabant
Website: www.nirv.nl

Het NiRV (Nederlands Instituut voor Register Valuators) is de beroepsvereniging voor waarderingsdeskundigen. Aangesloten lede ... n zijn ingeschreven in het landelijke register en mogen de titel RV (Register Valuator) achter hun naam voeren, maar slechts nadat zij met succes een post doctorale opleiding business valuation hebben afgerond en examen hebben afgelegd bij de SWBO (Stichting voor Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming). Daarnaast hebben zij de plicht om continu scholing te volgen om bij te blijven in hun vakgebied. Hierdoor is de Register Valuator de financiële specialist op het gebied van waarderingen, overnamebegeleiding, waardemanagement, waardecreatie en het sturen op geldstromen. Tenslotte zijn alle Register Valuators onderworpen aan gedrags- en beroepsregels en een klachtenregeling. Het NiRV lidmaatschap staat daarmee garant voor de kwaliteit van de aangesloten waarderingsdeskundigen. Meer weten? Ga naar https://nirv.nl/ read more

Competitor Description Similarity

Loading..