MVO Solutions B.V. - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

MVO Solutions B.V.

Staffing and Recruiting · Nijmegen, Gelderland
Website: www.mvosolutions.nl

Wij zijn een jong, dynamisch en groeiend bedrijf, actief op het gebied van advies en detachering op een sociale en maatschapp ... elijk verantwoorde manier. MVO Solutions neemt bedrijven, instellingen en overheden de zorg uit handen voor personeelsvraagstukken, die om een sociale en maatschappelijk verantwoorde invulling vragen. Daarnaast nemen wij ook de werving & selectie van diverse professionials uit handen. MVO Solutions zorgt voor talentontwikkeling Wij zijn ervan overtuigd dat er veel talent aanwezig is onder de cliënten van gemeenten en UWV, maar dat dit talent niet altijd direct zichtbaar is. Samen met werkgevers, gemeenten en erkende opleiders zorgt MVO Solutions voor de ontwikkeling van deze talenten en noodzakelijke competenties in de vorm van werkervaringsplaatsen, leerwerkplekken en vakgerichte opleidingen. Succesvol sociaal ondernemerschap Inzet van professionials en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij bedrijven en overheden vraagt om maatwerk en degelijke kennis van wet- en regelgeving. Het team van MVO Solutions combineert de noodzakelijke sociale vaardigheid met up-to-date vakkundigheid. Dit schept de voorwaarden voor succesvol sociaal ondernemerschap. read more

Competitor Description Similarity

Loading..