Motiva - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Motiva

Renewables & Environment · Helsinki, Southern Finland
Website: www.motiva.fi

Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö. Tehtävämme on vauhdittaa kestävää muutosta kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Osaam ... isestamme hyötyvät julkinen hallinto, yritykset, yhteisöt ja suomalaiset kuluttajat. Tarjoamme asiakkaillemme tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita ja kestäviä valintoja. Olemme vaikuttava, luotettava ja tuloksellinen kumppani. Motivan palvelualueet: - energiatehokkuussopimusten markkinointi, toimeenpanon tuki ja seuranta - energiakatselmus- ja analyysitoiminnan kehittäminen - energiankäytön hallinta – johtamisjärjestelmät - materiaalitehokkuus ja materiaalitehokkuussopimukset - kuntien kestävän kehityksen työ - kokeilukulttuurin ja kokeilujen vahvistaminen - kestävien julkisten hankintojen vauhdittaminen - uusiutuvan energian käytön edistäminen - kestävän liikkumisen ja liikenteen edistäminen - seuranta ja vaikutusten arviointi - ympäristömyötäisen tekniikan käyttöönoton nopeuttaminen - asenteisiin ja käyttötottumuksiin vaikuttaminen - koulutusohjelmat ja tapahtumat - ympäristömerkintä Motiva is a state-owned company with the mission to accelerate sustainable change. Our expertise benefits public administration, companies, societies and Finnish consumers. We offer our customers information and solutions, which help them to make resource efficient and sustainable choices. We are an influential, trustworthy and effective partner. Motiva’s services: - marketing, implementation support and follow-up of Energy Efficiency Agreements - development of energy audit and analysis activity - management of energy use, management systems and continuous improvement - promotion of material efficiency - promoting the use of renewable energy - promoting piloting and experimenting - accelerating sustainable public procurement - promoting sustainable transport and mobility - monitoring and impacts assessment - promoting rapid adoption of environment-friendly cleantech - influencing attitudes and consumer habits - communication and information - training programmes and events read more

Competitor Description Similarity

Loading..