Modhi - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Modhi

Financial Services · Oslo
Website: www.modhi.no

Modhi-konsernet, med aktiviteter i Norge, Sverige og Finland, utgjør inkasso og porteføljekjøpsvirksomheten til SpareBank 1 G ... ruppen. Konsernet tilbyr både inkassotjenester og kjøp og forvaltning av porteføljer av forfalte lån, kreditter og fakturaer. Modhi har i dag 9000 kunder, håndterer mer enn 1,2 milliarder Euro i fordringer og vi er nærmere 200 ansatte. read more

Competitor Description Similarity

Loading..