MØLBAK Landinspektører A/S - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

MØLBAK Landinspektører A/S

Architecture & Planning · Roskilde
Website: www.molbak.dk

Mølbak Landinspektører A/S er en af Danmarks største rådgivende landinspektørvirksomheder. Vi arbejder lokalt, nationalt og i ... nternationalt, og vi leverer rådgivning, løsninger og ydelser, der dækker alle facetter af landinspektørforretningen. Vi kan fx hjælpe med rådgivning i forbindelse med udvikling og planlægning af nye byområder, rådgivning i forbindelse med areal- og rettighedserhvervelse til lednings-, jernbane- eller vejanlæg samt matrikulær sagsbehandling, herunder udstykning og afmærkning af skel. Vi er en virksomhed med ambitioner, og vi er kendetegnet ved stærk faglighed kombineret med en særlig evne til at aflæse tendenser og muligheder i markedet. Derfor er vi med i førerfeltet, når det gælder blandt andet digitalisering, ny anvendelse af teknologi og implementering af eksisterende løsninger til nye markeder. read more

Competitor Description Similarity

Loading..