Mittuniversitetets Internship - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Mittuniversitetets Internship

Higher Education · Sundsvall, Västernorrland
Website: www.miun.se

Här följer du Mittuniversitetets Internship för blivande civilingenjörer. 21 civilingenjörsstudenter från hela landet arbetar ... med avancerade uppdrag hos de listade företagen nedan. Målet är att bygga relationer och skapa viktiga kontakter med framtidens ledare, specialister och problemlösare. Bakom initiativet står Mittuniversitet i samverkan med Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Kubal, Sanmina, SCA, SPV, Sundsvall Elnät/ ServaNet, Sundsvalls kommun, Timrå kommun, och Övik Energi. Läs mer om Mittuniversitetets Internship på: https://www.miun.se/civing/internship/ read more

Competitor Description Similarity

Loading..