MittSverige Vatten & Avfall - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

MittSverige Vatten & Avfall

Environmental Services · Sundsvall, Västernorrland
Website: www.msva.se

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi ... har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus. Våra värdeord – Mod, Öppenhet och Helhetssyn – ska alltid genomsyra verksamheten. Vi ägs idag av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad. read more

Competitor Description Similarity

Loading..