MDT026 - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

MDT026

Management Consulting · Arnhem, Gelderland
Website: www.mdt026.nl

MDT is de afkorting van maatschappelijke diensttijd. De uitvoering van MDT is belegd bij het kernteam MDT, een samenwerking v ... an de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW), jongerenorganisatie NJR en de vrijwilligerskoepel NOV. Tevens zijn gemeenten en werkgevers betrokken bij de vormgeving van MDT. MDT026 geeft je de kans jezelf zich te ontwikkelen tot jongerenconsultant. Je krijgt trainingen over het vormen en uitdragen van een mening en boodschap, zoals Deep democracy, Solution talk, freerunnen en sociale kunst. Hierin zet je jouw ervaringen en kwaliteiten in tot een expertise. Bij een organisatie of bedrijf ga je vanuit je expertise met een maatschappelijk vraagstuk aan de slag. Je advies zet je in om beleid te beïnvloeden, als je vervolgens de dialoog aangaat met beleidsmakers en organisaties over jouw thema en expertise. read more

Competitor Description Similarity

Loading..