Marechausseevereniging (MARVER) - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Marechausseevereniging (MARVER)

Civic & Social Organization ยท Utrecht
Website: www.marechausseevereniging.nl

De Marechausseevereniging (MARVER) is de enige vakbond voor personeel van de Koninklijke Marechaussee. De MARVER vertegenwoor ... digt de leden wanneer het bijvoorbeeld gaat om hun rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, opleiding, pensioen, reorganisaties, uitrusting en een veilige en gezonde werkomgeving. De MARVER is aangesloten bij de grootste vakcentrale van Nederland, de FNV (ruim 1 miljoen leden). De MARVER is ook aangesloten bij de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP) die zich met 400.000 leden specifiek inzet voor al het overheidspersoneel. Ook op Europees gebied zoekt de MARVER de samenwerking met bonden in andere landen via de Europese Organisatie van Militairen (Euromil, 500.000 leden). Daarnaast werkt de MARVER samen met de Nederlandse Politiebond (NPB) en de Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP). In de zelfstandige vereniging FNV Veiligheid is de gezamenlijke werkorganisatie van deze drie bonden ondergebracht.. read more

Competitor Description Similarity

Loading..