Mancomunitat TEGAR del Garraf - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Mancomunitat TEGAR del Garraf

Individual & Family Services · Vilanova i la Geltru, Barcelona
Website: www.tegar.cat

La nostra raó de ser és normalitzar les relacions socials i laborals de les persones amb discapacitat, de manera sostenible e ... n el temps, garantint la seva participació activa en la millora de la seva pròpia qualitat de vida. Som una Mancomunitat integrada pels municipis de la comarca del Garraf, que presta serveis socials a les persones amb retard i o malaltia mental a la comarca del Garraf. Amb aquesta finalitat disposem d'un Centre Especial de Treball que dóna ocupació laboral a 120 persones amb discapacitat o malaltia mental. Tanmateix disposem d'un Centre Ocupacional per 87 persones i un Servei ocupacional d'inserció per 28 persones. Al mateix temps disposem d'uns Serveis Residencials que presten servei a 54 persones, en les seves diferents modalitats de servei. read more

Competitor Description Similarity

Loading..