Lykkegard - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Lykkegard

Civic & Social Organization · Søstrup, Sjælland
Website: www.lykkegard.dk

Hos Lykkegard kommer der børn og unge, som har behov for en specialpædagogisk indsats, trygge rammer og en struktureret hverd ... ag. Vi har børn og unge i aldersgruppen 6 til 23 år med én eller flere diagnoser fx autismespektrum-forstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelse. Lykkegards forskellige afdelinger tilbyder døgnophold, hverdags- og weekend aflastning samt skolegang. I de enkelte afdelinger skaber vi optimale rammer for børn og unge med et specialpædagogiske behov. Vi møder barnet/den unge med faglighed, erfaring, lyst, vilje og anerkendelse. Vi tilbyder også individuelle forløb og særligt tilrettelagte indsatser fx støttet samvær, praktisk pædagogisk støtte, kontaktperson børn/unge, rammeskabende opbygningsforløb. Lykkegard er et privat tilbud godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden. Vi er godkendt efter § 66 stk. 5 og § 107 i Serviceloven. read more

Competitor Description Similarity

Loading..