Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten

Law Practice · Rotterdam, Zuid-Holland
Website: www.ludwigvandam.nl

Welkom op de bedrijvenpagina van Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten. Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten is een geheel in fr ... anchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider in zijn soort in Nederland. Het kantoor beschikt over een ruime kennis en ervaring en kenmerkt zich door een hoog denk- en werkniveau. Dat niveau uit zich onder meer in een consciëntieuze beroepsopvatting in combinatie met een cliëntgerichte benadering. Door het kantoor worden zowel franchisegevers als franchisenemers bijgestaan. Franchisegevers worden duurzaam begeleid, onder andere bij het opstellen en het herzien van franchiseovereenkomsten en aanverwante contracten, alsmede conflicten. Daarnaast is het kantoor actief bij reorganisaties van franchiseorganisaties. Voorts worden franchisenemers begeleid, onder andere in de vorm van het op regelmatige basis bijstaan van besturen van verenigingen van franchisenemers en het optreden ten bate van (groepen van) franchisenemers in conflictsituaties. Naast een aanzienlijke adviespraktijk kent het kantoor een specifieke procespraktijk, variërend van bemiddeling (mediation) tot en met het voeren van procedures. Ook wordt opgetreden als arbiter. Door de bij Ludwig & Van Dam werkzame advocaten wordt veelvuldig gepubliceerd in diverse vakbladen en opgetreden bij seminars, workshops et cetera. Ludwig & Van Dam franchise advocaten is lid van de Nederlandse Franchise Vereniging. read more

Competitor Description Similarity

Loading..