Lucertis - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Lucertis

Mental Health Care ยท Rotterdam, Zuid-Holland
Website: www.lucertis.nl

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt een breed behandelaanbod voor kinderen, jongeren en hun omgeving. Ambulant, outrea ... chend, in deeltijd of klinisch. Ook wordt diagnostisch onderzoek verricht. Onze drie ambulante afdelingen behandelen kinderen en jongeren met psychiatrische, ontwikkelings-, emotionele en/of gedragsproblemen. De ACT Jeugdteams bieden op outreachende wijze hulp aan jongeren met psychiatrische problemen die de weg naar de reguliere hulpverlening niet weten te vinden. De Fjord is een Centrum voor Orthopsychiatrie en Forensische Jeugdpsychiatrie. Kinderen en volwassenen met (een vermoeden van) autisme kunnen terecht bij Sarr Expertisecentrum Autisme. read more

Competitor Description Similarity

Loading..