Logistic Contractor - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Logistic Contractor

Construction · Gothenburg
Website: www.lc.se

Vi på Logistic Contractor, eller LC som vi kort och gott kallar oss själva, är en av Sveriges största logistikbyggare. Vi byg ... ger ungefär var fjärde kvadratmeter logistikyta som byggs i landet. Vi är specialiserade på att utveckla och bygga logistikanläggningar och industribyggnader, utformade för effektiv och rationell hantering av stora mängder gods. Det är det enda vi ägnar oss åt. Hos oss finns därför den spetskunskap som krävs för att möta varje enskild kunds unika behov av logistiklösningar. Logistic Contractor har kontor i Göteborg och är verksamt över hela Sverige samt i Norge och Danmark. Vi ingår i Wästbygg Gruppen AB. read more

Competitor Description Similarity

Loading..