LLENTAB Sweden - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

LLENTAB Sweden

Construction · KUNGSHAMN
Website: www.llentab.se

LLENTAB Group AB designar, tillverkar och säljer multifunktionella stålhallar för flertalet olika branscher och användningsom ... råden. Llentabhallen är vida känd för den effektiva konstruktionen, den höga kvaliteten och anpassningsförmågan till olika behov och krav. LLENTAB är ett flexibelt val för kunder med visioner: du berättar om din dröm, vi bygger den i stål. LLENTAB grundades 1972 i Kungshamn där det mesta av tillverkningen fortfarande sker. Vi har sedan starten levererat över 10.000 stålhallar runt om i Europa och vi finns idag representerade med dotterbolag i Norge, Polen, Tyskland, Tjeckien, Slovakien och Ukraina. LLENTAB ägs sedan 2016 av Nordstjernan The LLENTAB Group designs, manufactures and markets multifunctional steel buildings for a wide range of industries and purposes. The LLENTAB concept for steel buildings is widely acclaimed for its efficient construction, high quality and adaptability to different needs and demands. A flexible choice for customers with visions: they tell us their dream, we materialise it with steel. LLENTAB was founded in Kungshamn in 1972, and this is still where most of the production takes place. We have delivered over the years more than 10.000 steel buildings around Europe. Today we have subsidiaries in Norway, Poland, Germany, the Czech Republic, Slovakia and Ukraine. Since 2016 LLENTAB Group is owned by Nordstjernan read more

Competitor Description Similarity

Loading..