Libra Arbeidsexpertise - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Libra Arbeidsexpertise

Human Resources · Eindhoven, Noord-Brabant
Website: www.libranet.nl

Libra Arbeidsexpertise is expert op het gebied van complexe diagnoses in relatie tot arbeid. In onze trajecten streven wij na ... ar duurzame arbeid. Denkend vanuit mogelijkheden vinden wij passende oplossingen voor unieke situaties. Ons uitgangspunt: iedere cliënt en opdrachtgever is uniek. Onder meer bedrijfsartsen, arbodiensten en arbeidsdeskundigen benaderen ons vaak met vragen. Werkgevers, UWV, arbodiensten, letselschade- en inkomensverzekeraars zijn vaak onze opdrachtgevers. Onze dienstverlening bestaat uit arbeidsdiagnostiek en re-integratie. Per onderdeel zijn er verschillende onderzoeken en trajecten. Afhankelijk van de situatie kijkt onze medewerker met de klant welke mogelijkheden het beste kunnen worden ingezet. Dit kan bijvoorbeeld zijn: - Arbeidscapaciteitenonderzoek Bij een arbeidscapaciteitenonderzoek worden de (arbeids)capaciteiten van een medewerker / cliënt in kaart gebracht. Het is een hulpmiddel voor de medewerker en werkgever om de re-integratie vorm te geven. - Neuropsychologisch onderzoek Het neuropsychologisch onderzoek biedt helderheid en inzicht over het cognitief en psychologisch functioneren in relatie tot arbeid. - Arbeidsdeskundig onderzoek Bij een arbeidsdeskundig onderzoek worden de mogelijkheden van de werknemer geïnventariseerd om tijdens de re-integratie terug te keren naar het arbeidsproces bij de huidige werkgever of elders. - Re-integratie spoor 1 Uitvoering van een plan van aanpak om de medewerker in zijn eigen functie of binnen een andere passende functie bij de eigen werkgever te re-integreren. - Re-integratie spoor 2 Uitvoering van een plan van aanpak waarbij arbeidsbemiddeling naar ander werk en individuele (job)coaching worden ingezet. - Multidisciplinaire arbeidsrevalidatietraject (MART) Vanuit het landelijk netwerk Vroege Interventie bieden wij een combinatie van revalidatie en re-integratie voor mensen met klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat read more

Competitor Description Similarity

Loading..