Liberale Mutualiteit - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Liberale Mutualiteit

Hospital & Health Care · Brussels, Brussels Region
Website: www.lm.be

België beschikt over een uitgebreide sociale zekerheid die is opgedeeld in verschillende sectoren. Naast de geneeskundige ver ... zorging en uitkeringen behoren onder andere de pensioenen en de kinderbijslag tot onze sociale zekerheid. De ziekenfondsen en hun landsbonden staan in voor de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De Liberale Mutualiteit is georganiseerd in de vorm van een piramide: helemaal bovenaan vinden we de Landsbond van de Liberale Mutualiteit (nationaal niveau), met daaronder de verschillende ziekenfondsen en de plaatselijke kantoren. Met deze kantoren kom je als lid het meest in contact. Deze pagina wordt beheerd op nationaal niveau, wat wil zeggen dat concrete vragen en opmerkingen niet terecht komen bij je persoonlijk ziekenfonds. Daarom adviseren we jou om contact op te nemen via de officiële kanalen van je ziekenfonds. Meer informatie en contactgegevens van de LM ziekenfondsen vind je terug op onze website. read more

Competitor Description Similarity

Loading..