Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Hospital & Health Care · Utrecht
Website: www.lhv.nl

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) behartigt de belangen van ruim 12.000 huisartsen en huisartsen in opleiding en onde ... rsteunt de leden individueel en collectief. De LHV heeft een initiërende rol door een visie te ontwikkelen op de toekomst van huisartsenzorg in Nederland. Het overgrote deel van alle praktiserende huisartsen is lid van de LHV: vrij gevestigde huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, huisartsen in loondienst en huisartsen die werkzaam zijn als waarnemer. Ook huisartsen in opleiding zijn lid van de LHV. read more

Competitor Description Similarity

Loading..