Konsultia AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Konsultia AB

Staffing and Recruiting · Umeå
Website: www.konsultia.se

Konsultia för svensk industri framåt. Genom våra bemanningslösningar hjälper vi våra kunder att navigera och stärka sin konku ... rrenskraft. Konsultia vilar på övertygelsen att engagerade människor gör skillnad. Vårt värderingsdrivna förhållningssätt och våra schyssta villkor attraherar de bästa medarbetarna. Våra kunder finns inom verkstadsindustri, träindustri, elektronikindustri, fordonsindustri, processindustri och logistik. Vi jobbar med bemanning och rekrytering inom alla kompetensområden på ett industri- och logistikföretag. Våra vanligaste kompetenser är produktion, lager & logistik, ekonomi, administration, HR, teknik, försäljning, inköp och marknadsföring samt installation, drift och underhåll. Konsultia har kollektivavtal med LO och Unionen och är auktoriserat av branschorganisationen Almega Bemanningsföretagen. Det innebär att vi uppfyller högt ställda krav på affärsmässighet som bland annat omfattar etiska regler, kollektivavtal, jämställdhetsplan, ansvarsförsäkring och allmänna leveransvillkor. Konsultia är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. Certifieringarna innebär att vårt ledningssystem, våra processer och arbetssätt, är godkända enligt internationell standard för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi jobbar ständigt med förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner. Konsultia finns representerat på 7 orter i norra Sverige. Huvudkontoret är placerat i Umeå. Välkommen till Konsultia! read more

Competitor Description Similarity

Loading..