KNHS Young Leaders Program - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

KNHS Young Leaders Program

Sports · Ermelo, Gelderland
Website: www.knhsyoungleadersprogram.nl

Het KNHS Young Leaders Program helpt kinderen tussen 8 en 25 jaar met het ontwikkelen van hun leiderschapskwaliteiten. Het pr ... ogramma is helemaal opgebouwd rond het paard en draait vooral om leren door plezier! Het paard zorgt automatisch voor een verantwoordelijkheidsgevoel bij jong en oud. De omgang met dit dier vraagt plichtbesef, duidelijkheid en doorzettingsvermogen. Het dwingt rustig, weloverwogen en vooral consequent gedrag af. Ruiters moeten duidelijk zijn in wat ze van hun paard willen, consequent en eerlijk zijn in hun aanwijzingen en tegelijkertijd in controle blijven over hun eigen emoties. Paarden laten zich niet dwingen en vragen glasheldere communicatie en probleemoplossend vermogen. De omgang met paarden op jonge leeftijd biedt de kans tot ontwikkelen van leiderschap. Deze combinatie van paardensport en leiderschapskwaliteiten zijn van waarde in een maatschappij die aan de ene kant steeds individualistischer wordt en aan de andere kant afhankelijk is van groeiende netwerken. Succes op de arbeidsmarkt is tegenwoordig in grote mate afhankelijk van houding, gedrag en vaardigheden. Tegelijkertijd vraagt de jeugd van vandaag om beleving waarbij zij zelf en hun sport centraal staan. Leren, werken en plezier lopen door elkaar heen. Jongeren willen zelf invulling geven aan hun eigen toekomst en willen een positieve bijdrage leveren in de samenleving. Paardensport in het bijzonder kan hierin een belangrijke rol spelen door het stimuleren van vaardigheden die zowel in de sport maar ook in de maatschappij van belang zijn. Sterker nog, er bestaat een duidelijke behoefte aan programma’s die op een speelse manier de link weten te leggen tussen plezier en onderwijs, tussen vrije tijdsbesteding en het ontwikkelen van maatschappelijk waardevolle kwaliteiten. Het KNHS Young Leaders Program richt zich op brede sportbeleving waar de belangen van de sporter, de hippische gemeenschap en de maatschappij in brede zin elkaar ontmoeten. read more

Competitor Description Similarity

Loading..