Kledingbank Arnhem e.o. - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Kledingbank Arnhem e.o.

Apparel & Fashion · Arnhem
Website: www.kledingbankarnhem-eo.nl

Steeds meer mensen in Nederland verkeren in financiële moeilijkheden. Als gevolg van bijvoorbeeld langdurige werkloosheid, zi ... ekte, overlijden van de kostwinner, echtscheiding, verslavingen of een faillissement. Ook mensen met een vluchtelingenstatus kunnen terecht bij de Kledingbank, want huisvesting, voeding en kleding zijn primaire levensbehoeften van de mens. De Kledingbank wil mensen, die op geen enkele andere wijze kunnen worden geholpen, in één van deze behoeften voorzien. Wij verstrekken de kleding aan bovengenoemde doelgroep kosteloos. In het jaar 2015 willen wij 2800 cliënten aan kleding helpen. Zeker zo belangrijk in de huidige tijd is dat wij actief werken aan het voorkomen van verspilling door goede gebruikte kleding her te gebruiken. Om de kledingbank te kunnen laten functioneren hebben wij jaarlijks een bedrag van circa € 9000,00 nodig. Dit bedrag wordt gebruikt voor afschrijving, brandstof en onderhoud van onze bestelwagen, verbruiksartikelen, telefoon- en internet en de kosten voor koffie en thee voor onze 52 vrijwilligers. Wij kunnen dit bedrag zo laag houden omdat de stichting uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers werkt. Als u ons financieel wilt ondersteunen maak dan een bedrag over op rekening: NL58RABO0136017843 t.n.v. St. Kledingbank Arnhem e.o. Elk bedrag is welkom. read more

Competitor Description Similarity

Loading..