KIVI Defensie en Veiligheid - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

KIVI Defensie en Veiligheid

Defense & Space ยท The Hague, South Holland
Website: www.kivi.nl

De afdeling Defensie en Veiligheid (DV) van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging voor ieder ... een die betrokken is bij de toepassing van technologie voor defensie en nationale veiligheid. De afdeling biedt haar leden een platform waar mensen, werkzaam in de defensie- of veiligheidssector, kunnen netwerken en kennis uit kunnen wisselen. KIVI DV organiseert voor haar leden diverse bijeenkomsten, excursies en bedrijfsbezoeken, meestal met een actuele inslag. Belangrijkste evenement is het jaarlijkse Prof. Kooy-symposium. Georganiseerd in samenwerking met TNO, NVDO, Mars&Mercurius, NLR en APA staat het symposium ieder jaar in het teken van een ander onderwerp, steeds gericht op het onder aandacht van politiek en defensietop brengen van belangrijke technologie en technologische ontwikkelingen. Verder kent de afdeling jaarlijks de Prof. Kooy-prijs toe aan de beste afstudeerder in het technologiegebied Defensie en Veiligheid. De Afdeling Defensie en Veiligheid heeft een brede scope. Verdeeld in twee nauw op elkaar aansluitende en deels overlappende aandachtgebieden gaat het om de volgende aandachtsgebieden. Scope Defensie militaire platformen en voertuigen; wapens en sensorsystemen; commandovoering en operationele besluitvorming; operationele inzet en planning; dreiging, beveiliging, kwetsbaarheid en bescherming; training en opleiding; logistieke ondersteuning en mobiliteit. Scope Veiligheid criminaliteitsbestrijding; terrorismebestrijding; cyberdefence; calamiteitenbestrijding; crisisbeheersing; rampenbestrijding. Activiteiten Een van de belangrijkste doelstellingen van KIVI DV is u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen in technologie en materieel voor defensie en veiligheidstoepassingen. Lezingen, excursies en informele bijeenkomsten bieden de gelegenheid om kennis te vergaren, maar ook om collega's te ontmoeten en van hun ervaringen te profiteren. read more

Competitor Description Similarity

Loading..