Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)

Alternative Dispute Resolution · Den Haag
Website: www.kifid.nl

Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op ... een onafhankelijke en onpartijdige wijze. Het instituut Kifid staat voor:  klantvriendelijkheid  professionaliteit  transparantie  uniformiteit  eenduidigheid en  kennisdelen. Het instituut is gericht op het beslechten van geschillen tussen een consument en een financiële dienstverlener waarop Nederlands recht van toepassing is. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een (doorgaans) bindend advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. De Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep werken objectief en onafhankelijk. Zij worden ondersteund door secretarissen. Daarnaast richt Kifid zich ook op het voorkomen van klachten. Klachten worden geanalyseerd om patronen en trends te ontdekken. Door bijvoorbeeld het geven van lezingen en workshops, wordt aan financiële dienstverleners geleerd hoe zij klachten kunnen voorkomen en de werkwijze kunnen verbeteren. Hierin wordt samengewerkt met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiele Markten. Kifid kent ca. 60 medewerkers en daarnaast nog eens 60 geschilbeslechters. Kifid onderscheidt twee secties: Verzekeringen en Bancaire diensten en beleggingen. Iedere sectie kent een coördinator. Onafhankelijkheid De onafhankelijkheid van Kifid is zeer belangrijk. Het bestuur en de directie van Kifid bemoeien zich niet inhoudelijk met de behandeling van de klachten. Ook financiële dienstverleners hebben geen enkele invloed op de wijze waarop Kifid klachten behandelt en inhoudelijk beoordeelt. De geschilbeslechters moeten immers in alle vrijheid hun onpartijdige beslissingen kunnen nemen. Dit vinden wij zo belangrijk dat deze onafhankelijkheid en onpartijdigheid is geregeld in onze statuten en in de diverse Reglementen. read more

Competitor Description Similarity

Loading..