KEMBIT - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

KEMBIT

Information Technology and Services · Wijnandsrade, Limburg
Website: www.kembit.nl

KEMBIT, opgericht in 1996, levert hoogwaardige IT diensten aan een breed spectrum van organisaties, variërend van lokale MKB ... bedrijven tot grote landelijk opererende bedrijven en multinationals. KEMBIT opereert vanuit drie locaties, te weten Kasteel Wijnandsrade, Chemelot Campus in Geleen en de High Tech Campus in Eindhoven. In een steeds veranderende markt vindt KEMBIT het cruciaal dat IT kan meebewegen met die veranderingen. KEMBIT stelt zich tot doel de IT omgeving van haar klanten optimaal te laten presteren door inzet van kennis, ervaring, middelen en innovatieve kracht. KEMBIT anticipeert op marktontwikkelingen en zet IT vraagstukken om in kansen voor de business van haar klanten vanuit vier nauw met elkaar verbonden vakgebieden: IT Consultancy, IT Services, IT Development en IT Knowledge Center. read more

Competitor Description Similarity

Loading..